Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/349980/فردوست-و-هویدا-اموالی-نداشتند
محسن رفیقدوست می گوید: دو بار فردوست را دیدم. فردی خیلی جدی بود. همچنین وی از موضع قدرت سخن می‌گفت. او فکر می‌کرد اعدامش می‌کنیم از این مساله نیز ناراحت نبود. هویدا به من گفت اعدام من را به تاخیر بیندازید من اطلاعات زیادی دارم که متاسفانه این کار را نکردند