Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/350098/افرادی-که-به-احکام-بازپرس-بازداشت-شده-دادسرای-رسانه-شکایت-دارند-باید-به-کجا-بروند
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: اگر احکامی در شعبه مرتبط با بازپرس بازداشت شده دادسرای رسانه وجود دارد که در مرحله بدوی قطعی شده و کسی نسبت به آن اعتراض دارد، به رئیس قوه قضائیه مراجعه کند و اگر تشخیص بدهند که خلاف شرع است، با کمیسیون قضایی مکاتبه کنند تا این موضوع را رسیدگی کنیم