Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/350111/پایداری-سرزمین-از-تولید-و-کشاورزی-مهم-تر-است
عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، گفت: آب از دیگر چالش‌های کشاورزی بوده و این موضوع بسیار جدی است، کشور آب ندارد و محیط زیست کشور به دلیل بی آبی در شرایط شکننده قرار گرفته است، بنابراین پایداری سرزمین از تولید و کشاورزی مهم‌تر است