Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/358141/اخذ-مالیات-از-سود-سپرده-ها-توازن-را-بهم-نمی-زند-2-میلیون-نفر-200-هزار-میلیارد-تومان-سود-سپرده-دریافت
وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه نگرانی بابت خروج سپرده ها از نظام بانکی در پی اخذ مالیات، درست نیست، گفت: مطالعات علمی نشان می دهد وضع مالیات با نرخ پایین اثری روی خروج سپرده ها ندارد