Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/358265/مدیران-عالی-نظام-در-حمایت-از-تک-تک-واحدهای-تولیدی-عزمی-جدی-دارند
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری، تاکید کرد: عزم مدیریت عالی نظام حمایت همه جانبه از کارآفرینان و واحدهای تولیدی است