Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/358800/چندهمسری-محکوم-به-شکست-است
سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، گفت: مردان جامعه ما عاقل تر از این هستند که به دام کارگاه یا طرح «چندهمسری» بیفتند و حتی اگر نیت مطرح کنندگان این موضوع، خیر باشد طرح کردن موضوعاتی شبیه این در جامعه با توجه به شرایط فعلی، خریدار دارد