Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemaadonline.ir/content/358850/زائران-اربعین-چقدر-از-حمل-و-نقل-عراق-راضی-بودند
نتایج نظرسنجی ایسپا از شرکت کنندگان در پیاده روی اربعین گویای آن است که 27.9 درصد زائرین اربعین به میزان زیاد از حمل و نقل در داخل کشور عراق (از مرز تا شهرهای زیارتی و بالعکس) رضایت دارند