Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemadonline.com/content/423258/سازوکاری-طراحی-شود-که-به-افراد-بدحساب-تسهیلات-داده-نشود-فساد-نباید-از-درون-سیستم-بانکی-آغاز-شود
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم سیاست‌گذاری صحیح بانک‌ها برای هدایت منابع به حوزه تولید، از مدیران عامل بانک‌ها خواست واحد‌های تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیلی را که در تملک می‌گیرند، فعال کرده و آن‌ها را وارد چرخه تولید نمایند