Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemadonline.com/content/446279/صداهای-پروتزی-و-غیراصیل-برای-خوانش-کتاب-انتخاب-می-شوند
نیما رئیسی در مورد کتاب‌های صوتی نظرات خاص خود را دارد. با اینکه از اواخر دهه 80 با کتاب «چهار میثاق» در کنار بازیگری و گویندگی، خوانش کتاب‌های صوتی را نیز آغاز کرد، اما کارنامه حضور او در این عرصه از گزیده‌کار بودنش خبر می‌دهد که بخشی از آن شاید ناشی از این اعتقاد باشد که هر کتابی قابلیت صوتی شدن ندارد