Don't have Telegram yet? Try it now!
https://etemadonline.com/content/466828/سوال-رئیس-قوه-قضاییه-از-کشورهای-عربی-چرا-در-مقابل-تجاوز-های-صدام-سکوت-کردید
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنگ ایران و عراق گفت: کشورهای عربی باید پاسخگو باشند چگونه برخی از آنها که خود مورد تجاوز صدام بودند به وظیفه خود در آن زمان عمل نکردند و از تجاوز ممانعت نکردند