Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ihoc.me/de-thi-myts-2017-tim-kiem-tai-nang-toan-hoc-tre-viet-nam/
Đề thi MYTS 2017 – Tìm kiếm tài năng toán học trẻ VN có đáp án