Don't have Telegram yet? Try it now!
https://infocom.am/Article/Աղետի_գոտում_սեփական_տուն_կորցրած_ընտանիքները_չեն_ապահովվել_բնակարանով_երկրաշարժից_անմիջապես_հետո_ԽՍՀՄ_տարիներին_ռուբլիով_փոխհատուցվել_են_Սպիտակի_քաղաքապետ_shantnewsam
Աղետի գոտում սեփական տուն կորցրած ընտանիքները չեն ապահովվել բնակարանով, երկրաշարժից անմիջապես հետո՝ ԽՍՀՄ տարիներին, ռուբլիով փոխհատուցվել են. Սպիտակի քաղաքապետ |shantnews.am|