Don't have Telegram yet? Try it now!
https://infocom.am/Article/Բնության_հատուկ_պահպանվող_տարածքների_օպերատորներին_փոխանցվել_է_հակահրդեհային_նշանակության_4_ամենագնաց
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների օպերատորներին փոխանցվել է հակահրդեհային նշանակության 4 ամենագնաց