Don't have Telegram yet? Try it now!
https://infocom.am/Article/Դեղերի_վաճառքով_զբաղվող_ընկերությունների_մեծածախ_և_մանրածախ_գործունեությունները_կտարանջատվեն_armenpressam
Դեղերի վաճառքով զբաղվող ընկերությունների մեծածախ և մանրածախ գործունեությունները կտարանջատվեն |armenpress.am|