Don't have Telegram yet? Try it now!
https://infocom.am/Article/Եթե_օգնել_ապա_բոլոր_հաշմանդամություն_ունեցող_զինծառայողներին․_Աշխատանքի_և_սոցիալական_հարցերի_նախարար_epressam
Եթե օգնել, ապա բոլոր հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողներին․ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար |epress.am|