Don't have Telegram yet? Try it now!
https://infocom.am/Article/32743
Կառավարությունը հաստատել և սահմանված կարգով ԱԺ է ներկայացրել է 2021-2023թթ․ Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը