Don't have Telegram yet? Try it now!
https://kinhdoanhthongminh.net/94-cac-quy-tai-tro-duoc-khao-sat-dang-phan-bo-cho-dau-tu-tien-dien-tu-nghien-cuu/
94% các quỹ tài trợ được khảo sát đang phân bổ cho đầu tư tiền điện tử: Nghiên cứu