Don't have Telegram yet? Try it now!
https://kinhdoanhthongminh.net/cboe-se-khong-liet-ke-hop-dong-tuong-lai-bitcoin-vao-thang-3-cites-can-phai-xac-nhan-cac-cong-cu-phai-sinh-tien-dien-tu/
CBOE sẽ không liệt kê hợp đồng tương lai Bitcoin vào tháng 3, Cites cần phải xác nhận các công cụ phái sinh tiền điện tử