Don't have Telegram yet? Try it now!
https://manhit.pro/huong-dan-them-thu-muc-loai-tru.html
Hướng dẫn thêm thư mục loại trừ khi cài Samkey hoặc Samkey T-Mobile