Don't have Telegram yet? Try it now!
https://my.farsnews.com/c/2866
دعوت برای حمایت از کمپین شهرداری کرمانشاه از دادن پاداش بازنشستگی امتناع می کند ولی پاداش مدیران کلی پرداخت می شود