Don't have Telegram yet? Try it now!
https://my.farsnews.com/c/7240
دعوت برای حمایت از کمپین بودجه های فیلمسازی استان کردستان به کجا می رود؟