Don't have Telegram yet? Try it now!
https://nguyenvanhieu.vn/su-dung-print-trong-python/
Bạn đã rõ 100% về lệnh print trong Python chưa