Don't have Telegram yet? Try it now!
https://nguyenvanhieu.vn/them-xoa-phan-tu-trong-mang-1-chieu/
Thêm/ xóa phần tử trong mảng 1 chiều C/C