Don't have Telegram yet? Try it now!
https://nguyenvanhieu.vn/viet-chuong-trinh-python-dau-tien/
Viết chương trình Python đầu tiên, “Hello World”