Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ninikocholo.com/blog/حسادت-نابود-کننده-زندگی-مشترک
حسادت در زندگی مشترک می تواند آغازی باشد بر بر هم خوردن تفاهم و هموار شدن راه جدایی زن و شوهرها که واقعا زیان آور هست. کمی حسادت، ذات بشر هست و همه ي وقت هم به این معنی نیست که اگر حسادت کردیم