Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ninikocholo.com/blog/وسایل-ضروری-که-برای-زایمان-باید-در-کیف-همراه-مادر-باشد
احتمالاً شما در حال برنامه ریزی برای زایمان در بیمارستان یا مراکز دیگر هستید، اما اگر به هر دلیل نتوانید آن را در زمان خود انجام دهید