Don't have Telegram yet? Try it now!
https://offlimo.com/پاسخ-جبلی-به-نقدها-درباره-شعاری-بودن-با/
پاسخ جبلی به نقدها درباره شعاری بودن بازی‌ها در جمشیدیه /سارا بهرام: برای سیمرغ نقش بازی نکرده‌ام