Don't have Telegram yet? Try it now!
https://securitydaily.net/hang-ty-thiet-bi-co-nguy-co-bi-tan-cong-thong-qua-bluetooth/
Hàng tỷ thiết bị có nguy cơ bị tấn công qua Bluetooth