Don't have Telegram yet? Try it now!
https://shoperfa.com/p5114
«مقاله ارزیابی ویژگی های مخزنی و لیتولوژیکی سازند آسماری با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی در یکی از میادین جنوب غرب ایران» را در شاپرفا مشاهده کنید