Don't have Telegram yet? Try it now!
https://sonzim.com/chinh-phu-mexico-thao-luan-ke-hoach-dieu-chinh-bitcoin/
Quan chức chính phủ Mexico thảo luận các kế hoạch điều chỉnh Bitcoin