Don't have Telegram yet? Try it now!
https://theoryandpractice.ru/courses/37415-primenenie-instrumentov-analiza-dannykh-dlya-klientskoy-analitiki-data-mining