Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/product/24381
. رابطه آب و خاک و گیاه نوشته ی امین علیزاده است که توسط دانشگاه صنعتی سجاد در سال 1393 و 728 صفحه به بازار عرضه شده است. این اثر از نظر موضوعی در دسته/های ذیل قرار میگیرد: کتاب دانشگاهی کشاورزی و منابع