Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/product/5022
. کتابِ «پولیتیا» (جمهوری)، بنیادی‌ترین اثر افلاطون، کتابی‌ست سهل و ممتنع. سهل است، چون به شیوة گفت‌وگوی بسیار ساده و روان نوشته شده است؛ و ممتنع است، چون در بر گیرندة نکته‌هایی بسیار ژرف و سنجیده و چند لایه است. گفت‌وگوها گاهی بسیار درهم تنیده و لایه به لایه است؛ به گونه‌ای که شاید بسیاری از خوانندگان، رشتة سخن را از دست بدهند و بحث را گم کنند و بسیاری از نکته‌های ریز و فرعی را که لابه‌لای موضوعات اصلی آمده است، نبینند. از این رو، نویسنده بر آن شده است که موضوعات فراوان ریز و درشت نام آشنا، ناآشنا، و کم‌آشنای این کتاب را با تیترهایی روشنگر (که فراتر از هزار لیتر است) برجسته کند، و آن‌ها را از یکدیگر جدا گرداند. و البته استخراج بسیاری از این تیترها از متن، جنبة تفسیری و استنباطی دارد. اگرچه ا