Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/product/5281
. همان روزی که هواپیما در آسمان آتش گرفت همان روزی که سیم‌های گیتار سوخت و صدای مبهم ستاره‌ها را از سیم‌های سوخته گیتار شنیدیم همان روزی که ما می‌خواستیم از میزان حسرت‌هایمان کم کنیم و به حرمان‌هایمان بیفزاییم می‌دانستیم ما از ورای جهان می‌گذریم