Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/product/57511
. حیوان های بامزه 4 (آقا بزی) علی آشنا آن را به فارسی ترجمه کرده است. توسط قدیانی در سال 1394 و 12 صفحه به بازار عرضه شده است. این اثر از نظر موضوعی در دسته/های ذیل قرار میگیرد: کتاب کودک و نوجوان کودک قصه از این مترجم کتاب های ذیل نیز منتشر شده است: