Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/product/6279
. این کتاب زندگی شورانگیز لی استراسبرگ استاد و مدرس معروف رشتة بازیگری است. خیلی‌ها می‌دانند که هدایت بازی آل‌پاچینو در پدرخواندة 2 به عهدة او بود و پاچینو نیز که مدت‌ها مترصد بود تا به خاطر رهنمودها و حمایت‌های فکری استادش به او ادای دین کند، اسکار خود را برای فیلم رایحة زن به یاد و خاطرة لی استراسبرگ تقدیم کرد. توجه به این مرد جنجالی از آن روست که تفکری مدرن در عرصة پرورش هنرپیشه به حساب می‌آید. با این‌که خودش معترف است که آموزش‌های او در راستای آموزه‌های استانیسلافسکی است ولی با شهامت نظرات استاد روس را نقد می‌کند. در روش او اصالت با «بازیگر» است نه «نقش.» به همین دلیل با تمهیدهای ویژه‌ای نظیر «حافظة عاطفی» هنرپیشه را وامی‌دار که از چارچوب متن فراتر رود. روش او مخالف هرگونه تصنع و وانمودسا