Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/product/63399
. پرسش هایی درباره تئوری مدرن شطرنج محمد خیرخواه ثابت قدم آن را به فارسی ترجمه کرده است. توسط شباهنگ در سال 1395 و 272 صفحه به بازار عرضه شده است. این اثر از نظر موضوعی در دسته/های ذیل قرار میگیرد: کتاب بزرگسال ورزش و تربیت بدنی از این مترجم کتاب های ذیل نیز منتشر شده است: آخر بازی در شطرنج: 50 درس اساسی آخر بازی از انتشارات : شباهنگ آشنایی با ساختارهای پیاده ای (بازنمایی طرح ها و الگو های نمونه وار راهنمای کسب GM) از انتشارات : شباهنگ