Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/product/64152
. آفات زبان در آیات قرآن،احادیث،قصص و حکایات 1 نوشته ی محسن غفاری است که توسط پیام آزادی در سال 1395 و 288 صفحه به بازار عرضه شده است. این اثر از نظر موضوعی در دسته/های ذیل قرار میگیرد: کتاب بزرگسال علوم انسانی و اجتماعی دین از این نویسنده کتاب های ذیل نیز منتشر شده است: مفتاح الجنه (اعمال ماه های قمری و ایام ویژه) از انتشارات : پیام آزادی آفات زبان در آیات قرآن،احادیث،قصص و حکایات 2 از انتشارات : پیام آزادی