Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/product/64666
. مقالات تقی زاده11 (مدارک گاه شماری:برگرفته ها،پژوهش ها و ترجمه ها) نوشته ی حسن تقی زاده است که توسط توس در سال 1392 و 743 صفحه به بازار عرضه شده است. این اثر از نظر موضوعی در دسته/های ذیل قرار میگیرد: کتاب بزرگسال تاریخ تاریخ ایران از این نویسنده کتاب های ذیل نیز منتشر شده است: تاریخ علوم در اسلام از انتشارات : فردوس مقالات تقی زاده (15جلدی) از انتشارات : توس