Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/product/65451
. قصه های کهن در مسیحیت (ادبیات داستانی جهان برای نوجوانان) آرمانوش باباخانیانس آن را به فارسی ترجمه کرده است. توسط سمیر در سال 1395 و 184 صفحه به بازار عرضه شده است. این اثر از نظر موضوعی در دسته/های ذیل قرار میگیرد: کتاب کودک و نوجوان نوجوان داستان و رمان از این مترجم کتاب های ذیل نیز منتشر شده است: بدون لهجه خندیدن از انتشارات : جمهوری اما از انتشارات : پر