Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/product/65996
. معجزه ی بزرگ فکر کردن نوشته ی دیوید جوزف شوارتز است که فراز فرهادی آن را به فارسی ترجمه کرده است. توسط نگاه نوین در سال 1396 و 402 صفحه به بازار عرضه شده است. این اثر از نظر موضوعی در دسته/های ذیل قرار میگیرد: کتاب بزرگسال فرد، خانواده و جامعه موفقیت کتاب بزرگسال کسب