Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/product/6942
. برگزیده آثار نقاشی، تکنیکهای رنگ روغن و آبرنگ 2 سونیا رضاپور آن را به فارسی ترجمه کرده است. توسط برگ نو در سال 1392 و 60 صفحه به بازار عرضه شده است. این اثر از نظر موضوعی در دسته/های ذیل قرار میگیرد: کتاب بزرگسال هنر هنرمندان مجموعه هنرمندان از این مترجم کتاب های ذیل نیز منتشر شده است: تصویرسازی و نقاشی با مداد رنگی جلد 1 از انتشارات : برگ نو تصویرسازی و نقاشی با مداد رنگی جلد 2 از انتشارات : برگ نو