Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/product/6991
. از موسیقی تا سکوت استاد حسن کسائی و نیم قرن آفرینش هنری نوشته ی محمد جواد کسائی است که توسط نشر نی در سال 1394 و 178 صفحه به بازار عرضه شده است. این اثر از نظر موضوعی در دسته/های ذیل قرار میگیرد: کتاب بزرگسال هنر موسیقی سازها سازهای بادی کتاب دانشگاهی هنر موسیقی سازها سازهای بادی