Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/product/7183
. هر بار که تابلویی را تماشا می‌کنی، باید بتوانی چیزهای تازه‌ای در آن کشف کنی. چه بسا هفت روز یک نقاشی را تماشا کنی و دیگر هیچ‌گاه به فکرش نیفتی. و این نیز امکان دارد که دمی پرده‌ای را ببینی و تا پایان عمر از فکر و دلت بیرون نرود. مهم‌تر از خود نقاشی چیزی است که در فضا می‌پاشد و پخش می‌کند. این‌که نقاشی رو به زوال گذاشته باشد چندان اهمیتی ندارد. هنر ممکن است بمیرد، مهم آن است که پیش از مرگ بذرهایش را بر خاک افشانده باشد. سور رئالیسم را به این سبب دوست داشتم که برای سوررئالیست‌ها نقاشی روی بوم پایان کار به حساب نمی‌آمد و به راستی نباید برای صحیح و سالم ماندن نقاشی دغدغه‌ای به دل راه داد. نقاشی منشأ بذر و دانه‌هایی است که چیزهای دیگر از آن‌ها خواهند رویید، شکوفید و بالید