Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/product/7336
. این گفت‌وگوها با مارسل دوشان از آوریل تا ژوئن 1966 در کارگاه او در محلة نویی، که محل زندگی او و زنش در شش ماهی بود که هر ساله در فرانسه می‌گذراندند، انجام گرفته است. این اولین بار بود که حیرت‌آورترین و شگفت‌انگیزترین مبتکر هنر معاصر، پذیرفته بود تا فعالیت‌ها، واکنش‌ها، حس‌ها و ارجحیت‌هایش را به طرزی عمیق و گسترده تعریف و تشریح کند. نوشته‌های کمی دربارة دوشان وجود دارد. اغلب برای آثار مختلفش، که در کمال بی‌تفاوتی آن‌ها را «چیز» می‌نامد تعاریف متفاوتی دارد. به همین ترتیب، رفتارهای متفاوتی را هم باعث شده است و واکنش‌هایی در تقابل با وقتی که تصمیم به رها کردن نقاشی و بعد رها کردن تمام فعالیت‌های تجسمی گرفت. ـ هنر من زندگی کردن است. هر ثانیه و هر نفس کشیدن، یک اثر است که هیچ‌جا ثبت نمی‌شود. نه د