Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/review/1128
نقش متفاوت زنان خوب پشت سَر، مردان موفق. می‌گویند پشت سر هر مرد موفق یک زن خوب قرار دارد. همسران نویسندگان هم در زندگی ادبی آنها نقش بسیار مهمی دارند. ویلیام شکسپیر از دست زنش فرار کرد و رفت لندن نمایشنامه‌نویس شد و برعکس جیمز جویس