Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.bahook.com/review/1129
8 مشاهیری که در اوج شهرت مردند. ماهی سیاه کوچکی بود که یک روز در رود ارس غرق شد؛ شاید هم غرقش کردند. میرزاده‌ای بود که عشق وطن در سر داشت. فروغی که عاقبت بخیر شد و پروینی که حصبه گرفت. و یک نفر که دلش خون شده بود ... در تاریخ م