Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.hanoimuathi.com/huong-nghiep/nhung-nguyen-tac-chon-nganh-chon-truong-dai-hoc.html
Những nguyên tắc chọn ngành, chọn trường Đại học