Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.propertyarea.asia/រដ្ឋាភិបាលសម្រេចអនុុម័/
រដ្ឋាភិបាលសម្រេចអនុម័តលើគម្រោងវិនិយោគចំនួន៣ មានទំហំទឹកប្រាក់ជិត៩លានដុល្លារ