Don't have Telegram yet? Try it now!
qccima.com/news/fa/1006/سمینار-آموزشی-اصول-بانکداری،-مبادلات-ارزی،-اعتبار-اسنادی-در-اتاق-بازرگانی-قزوین--برگزار-شد